Офіційні правила Акції

 

Офіційні Правила проведення Рекламної Акції

«АТБ кохає тебе!»

 

1. Терміни та загальні положення Правил:

1.1. «Акція» - рекламна акція під умовною назвою «АТБ кохає тебе! що проводиться з метою залучення уваги потенційних споживачів до товарів Партнерів Акції та стимулювання продажів цих товарів.

УВАГА! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

1.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – «Правила») розміщуються на сайті www.love.atb.promo

Коротка інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна:

-           на сайті love.atb.promo ;

-           за телефоном «гарячої лінії» 096 015 25 52 (далі – «гаряча лінія», графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 20:00). Дзвінки безкоштовні для абонентів Київстар, для абонентів усіх інших національних GSM операторів – відповідно до тарифних планів відповідних операторів.

1.3. «Доба» - відрізок часу в період однієї астрономічної доби з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до 23 годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом.

1.4. «Територія проведення акції» – Акція проводиться виключно в мережі магазинів ТОВ «АТБ-Маркет» на території України, за винятком тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополя, а також зони проведення ООС.

1.5. «Період проведення Акції»: з «00» годин «00» хвилин 12 лютого 2021 року до «23» годин «59» хвилин 12 березня 2021 року включно. Останній день реєстрації чеків в Акції – «23» годин «59» хвилин 12 березня 2021 року за Київським часом.

1.6. «Унікальний Учасник Акції» (далі – «Учасник Акції») – Учасник Акції з належним лише йому унікальним номером мобільного телефону (детальніше у Розділі 3 цих Правил), який виконав умови Акції згідно з даними Правилами.

1.7. «Товари, що беруть участь у рекламній Акції» – надалі «Товари партнерів»: товари партнерів Акції, зазначені у Розділі 10 цих Правил та позначені спеціальними акційними цінниками в мережі магазинів ТОВ «АТБ- Маркет».

1.8. «Унікальний код» (далі – «Код») - 14-ти значний набір цифр та латинських букв, що зазначається на фіскальному чеку на суму від 500 (п’ятисот) гривень та більше, в якому серед покупок фігурують Товари партнерів.

1.9. «Некоректний код» — це Унікальний код який не розпізнано як Код Акції (такий Код не зазначений на фіскальному чеку) та/або Унікальний код, який не може бути присвоєний учаснику Акції, оскільки його вже зареєстровано іншим учасником Акції.

1.10. «Фіскальний чек» (надалі – «Чек») – розрахунковий документ, що видається касовим апаратом магазину, який містить Код та засвідчує факт придбання одного з Товарів партнерів протягом Періоду проведення Акції у відповідному магазині торговельної мережі АТБ. У Акції беруть участь Чеки на суму від 500 (п’ятисот) гривень, що засвідчують придбання 1 (однієї) або більше одиниць Товарів партнерів протягом Періоду проведення Акції в мережі магазинів АТБ.

 

2. Відомості про організатора та партнерів Акції, а також третіх осіб, залучених до її проведення:

2.1. Організатор Акції:

Організатором Акції є ТОВ «ТВІГА ГОУ» (надалі – «Організатор»), код ЄДРПОУ 41565498, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, б.23/8, електронна пошта для запитань щодо участі в Акції –feedback@atb.promo

2.2. Партнери Акції:

2.2.1. Головний партнер Акції: ТОВ «САНДОРА», код ЄДРПОУ 22430008, місцезнаходження: 57262, Україна, Миколаївська область, Вітовський район, с. Миколаївське.

2.2.2. Партнер Акції: ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ФІШ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ: 39415619, місцезнаходження партнера:  08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 83.

2.2.3. Партнер Акції: УА ТОВ «ЄВРОМІКС» ІІ, код ЄДРПОУ: 24998380, місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 8.

2.2.4. Партнер Акції: ТОВ ФІРМА «ОЛІС ЛТД», код ЄДРПОУ 20478063, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Карпенка-Карого 47.

2.2.5. Партнер Акції: ТОВ «МАРС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 21638055, місцезнаходження: 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 127.

2.2.6. Партнер Акції: ТОВ «КОМПАНІЯ МАЙ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35442324, місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 46.

2.2.7. Партнер Акції: ТОВ з ІІ «КІМБЕРЛІ КЛАРК УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 21701474, місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. М.Грінченка, 2/1.

2.2.8. Подарунковий партнер Акції: ТОВ «ТГ ГОЛД ЮЕЙ», код ЄДРПОУ 39293358, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, бул. Катеринославский, буд. 2, офіс 607.

2.2.9.Технічний партнер Акції: ТОВ «512 Діджитал», код ЄДРПОУ 40837287, місцезнаходження: 02105, Україна, м. Київ, Дніпровський район, вул. Тампере, 13А, кв.76

2.2.10. Інформаційний партнер Акції: ТОВ «АТБ-Маркет», код ЄДРПОУ 30487219, місцезнаходження: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. О. Поля, 40.

Участь ТОВ «АТБ-маркет» в проведенні Акції обмежена продажем Товарів партнерів. ТОВ «АТБ-маркет» не несе відповідальності за відповідність умов Акції вимогам законодавства України, невиконання чи неналежне виконання Організатором/Технічним партнером Акції умов Акції або інших вимог законодавства України під час проведення Акції.

2.3. Організатор має право залучити будь-яких третіх осіб до проведення Акції.

2.4. Організатор Акції має право скасувати проведення Акції або змінити ці Правила попередивши про це Учасників шляхом публікації повідомлення про скасування Акції або зміни Правил на сайті Акції https:// love.atb.promo (надалі – «Сайт).

2.5. Виробники та/або дистриб’ютори автомобілів, які є Подарунками Акції, не є партнерами або спонсорами цієї Акції.

 

3. Учасники Акції, їхні права та обов'язки:

3.1. Особи, які відповідають умовам пунктів 3.2.-3.3. цих Правил, та виконали вимоги, встановлені цими Правилами, визнаються Учасниками Акції.

3.2. В Акції можуть брати участь фізичні особи-громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років.

3.3. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

 • працівники Організатора, будь-якого з партнерів, Технічного партнера, Інформаційного партнера та члени їхніх сімей;
 • власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують Товари партнерів та члени їхніх сімей;
 • власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей;
 • іноземці та особи без громадянства;

3.4. Участь в Акції осіб з неповною дієздатністю, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Учасники мають права і обов’язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

3.6. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

 • дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
 • дотримуватися вимог користування Сайтом;
 • зазначати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі в Акції та участі в Акції інших Учасників;
 • зберігати Чек з Кодом, що підтверджує придбання будь-якої одиниці Товарів партнерів, до моменту отримання Подарунку;
 • надати на вимогу Організатора Акції Чек з Кодом для додаткової перевірки дотримання вимог Правил.

3.7. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами, повну й безумовну згоду з ними, в тому числі згоду на обробку його персональних даних.

3.8. Учасник Акції, який не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Акції та на отримання подарунків Акції.

3.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання подарунку Акції.

3.10. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили зазначені вище гарантії та будь-які умови даних Правил.

3.11. Учасник Акції, який не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції та на отримання Подарунків Акції.

УВАГА! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про Коди, що містяться у Чеках, які стали відомі їм будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про Коди, зазначені у чеках, вважаються порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що порушив вимоги цих Правил та не має права на отримання Подарунків Акції.

УВАГА! Учасник Акції має зберігати Чеки із зареєстрованими акційними кодами до моменту отримання Подарунків Акції.

 

4. Порядок участі в Акції та порядок визначення Переможців

4.1. Для того, щоб узяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам розділу 3 цих Правил, необхідно вчинити наступні дії у наступній послідовності:

4.1.1. Протягом періоду проведення Акції придбати будь-яку одиницю Товарів партнерів у мережі магазинів «АТБ» у кількості від 1 (однієї) штуки, при цьому загальна сума Чеку має бути від 500 (п’ятисот) гривень, в тому числі ПДВ.

4.1.2. Отримати Чек з Кодом у касира мережі магазинів «АТБ».

4.1.3. Зареєструвати Код на Сайті. Для реєстрації Коду на Сайті Учаснику необхідно вчинити наступні дії:

 • Зайти на Сайт шляхом вводу в поле програми-браузера адреси Сайту: https://www.love.atb.promo;
 • Перейти на сторінку реєстрації в Акції шляхом вибору вікна «Зареєструвати код» на Сайті;
 • Заповнити інформацію в наступних полях:
 • Обов’язкові до заповнення, та позначені «*»
 • Поле : Номер мобільного телефону*;
 • Поле : Номер Коду з Чеку*;
 • Для підтвердження згоди з офіційними правилами акції, зробити відмітку у вікні «я погоджуюсь з Офіційними правилами акції»
 • Для підтвердження факту реєстрації людиною, а не автоматизованими засобами вводу даних, зробити відмітку у вікні «я не робот», що знаходиться нижче полів для вводу даних, та натиснути кнопку «Зареєструвати», після чого:

А. у разі успішної реєстрації на екран буде виведено повідомлення про успішну реєстрацію в Акції;

Б. у разі некоректного заповнення полів на екран буде виведено повідомлення про некоректну введену інформацію. В такому випадку Учаснику необхідно повторно ввести інформацію і повторно натиснути на кнопку «Зареєструвати».

Для входу в особистий кабінет Учасник повинен використовувати номер телефону, який зазначив при реєстрації, та будь-який Код, що був зареєстрований Учасником раніше протягом Періоду проведення Акції.

 

УВАГА! При реєстрації Учасник Акції має використовувати один і той самий номер мобільного телефону, інакше Коди не будуть акумулюватися та не вважатимуться зареєстрованими одним Учасником Акції.

УВАГА! Під час реєстрації на Сайті Учасник може вказати лише номер українського GSM-оператора.

УВАГА! Відповідне поле для реєстрації Коду може містити не більше 1 (одного) Коду.

УВАГА! Пароль доступу до особистого кабінету – це будь-який Код, який був зареєстрований Учасником раніше. Учасник повинен зберігати Чек з Кодом до моменту отримання подарунку. Саме тому функція відновлення паролю не доступна на Сайті. 

 

4.2. Умовам Акції відповідають лише Коди з чеків мережі магазинів «АТБ» на суму від 500 (п’ятисот) гривень, в яких міститиметься будь-яка одиниця Товарів партнерів, за умови що покупка була здійснена протягом Періоду Акції.

Якщо у Чеку є Товари партнерів з переліку, зазначеного у розділі 10 цих Правил, різних торгівельних марок, то такий Чек бере участь у визначенні переможців пропорційно до кількості торгівельних марок Товарів партнерів, наявних у Чеку (наприклад, якщо у Чеку є товари трьох торгівельних марок, тоді цей Чек дає три шанси при визначенні переможців).

4.3. Учасники Акції, які здійснили операцію повернення товарів по Чеках, що містять Код, порушивши при цьому одну з двох або обидві обов’язкові умови для участі в Акції (сума чека не менше 500 грн та наявність мінімум однієї одиниці Товарів партнерів), втрачають статус Учасника Акції та не можуть претендувати на отримання Подарунку Акції. У випадку коли повернення товарів не порушило одну з двох або обидві обов’язкові умови для участі в Акції, – статус Учасника Акції є діючим та такий Учасник отримує можливість отримати Подарунок Акції.

4.4. Учасник може зареєструвати не більше 5 Кодів (які повністю відповідають Коду, що міститься на Чеку) протягом однієї доби, 20 (двадцять) Кодів протягом одного тижня та 50 (п’ятидесяти) Кодів протягом Періоду проведення Акції.

Якщо Учасником буде введено некоректний Код (код, який не відповідає Коду, зазначеному на Чеку, та вимогам цих Правил) 5 разів поспіль протягом 1 (однієї) доби, його обліковий запис на Сайті (доступ до «особистого кабінету» на Сайті), автоматично блокується для участі в Акції на 72 години.

Якщо Учасником буде введено некоректний Код (код, який не відповідає Коду, зазначеному на Чеку, та вимогам цих Правил) сумарно 10 разів протягом Періоду проведення Акції, його обліковий запис на Сайті (доступ до «особистого кабінету» на Сайті), автоматично блокується для участі в Акції на 72 години.

Якщо з одної й той самої IP адреси буде введено 10 Кодів різними Учасниками протягом однієї доби, їхні облікові записи на Сайті (доступ до «особистого кабінету» на Сайті), автоматично блокуються для участі в Акції на 72 години.

 

УВАГА! Реєстрація Кодів від одного Учасника може проводитись лише з використанням одного облікового запису, створеного на Сайті.

4.5. Після успішної реєстрації Кодів вони закріплюються за Учасником Акції, який їх зареєстрував, та використовуються при визначенні Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції.

4.6. Всі реєстрації в Акції мають бути підтверджені наявними оригіналами Чеків, що підтверджують придбання Учасником Товару партнерів в Період проведення Акції, та відповідати інформації, зазначеній Учасником Акції при реєстрації того чи іншого Чеку на Сайті Акції протягом Періоду проведення Акції.

4.7. Організатор у будь-який момент може запросити у кожного Учасника Акції оригінал Чеку.

4.8. Факт реєстрації Коду Учасником Акції підтверджує його згоду з умовами цих Правил. Незнання офіційних Правил не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

4.9. Визначення Учасників Акції, які отримують Подарунки Акції (надалі також «Переможці»), здійснюється таким чином:

4.9.1. Подарунки Акції, зазначені в п. 5.1.1-5.1.4 цих Правил, отримують Учасники, визначені Переможцями у миттєвому визначенні Переможців на Сайті під умовною назвою «Колесо фортуни», яке відбувається одразу після реєстрації Коду. У разі, якщо Учасник бажає взяти участь у миттєвому визначенні Переможців, йому необхідно натиснути «так» у відповідь на питання «Взяти участь у миттєвому визначенні переможців «Колесо фортуни» у відповідному вікні.

Якщо Учасник вирішив не брати участь в миттєвому визначенні Переможців, йому необхідно натиснути «ні» у відповідь на питання «Взяти участь у миттєвому визначенні переможців «Колесо фортуни» у відповідному вікні. Учасник не може використати в подальшому зареєстрований Код для участі в миттєвому визначенні переможців «Колесо фортуни», вже зареєстрований Код може бути використаний тільки у визначенні Переможців подарунків Акції – автомобілів. Для участі в миттєвому визначенні переможців «Колесо фортуни» Учасник повинен зареєструвати новий Код.

Увага! Анімація миттєвого визначення Переможців «Колесо фортуни» є лише візуалізацією результату миттєвого визначення Переможців, а саме визначення Переможців відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки.

4.9.2. Організатор визначає Переможців, які отримують Головні подарунки, за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки на сайті random.org у такі дати:

 • 25.02.2021 року серед всіх Учасників, які зареєстрували Коди у період з 12.02.2021 року по 20.02.2021 року, визначаються отримувачі 8 (восьми) автомобілів Renault Sandero Stepway;
 • 05.03.2021 року серед всіх Учасників, які зареєстрували Коди у період з 21.02.2021 року по 01.03.2021 року, визначаються отримувачі 8 (восьми) автомобілів Renault Sandero Stepway;
 • 18.03.2021 року серед всіх Учасників, які зареєстрували Коди у період з 02.03.2021 року по 12.03.2021 року, визначаються отримувачі 8 (восьми) автомобілів Renault Sandero Stepway.
 • 18.03.2021 року серед всіх Учасників, які зареєстрували Коди у період з 12.02.2021 року по 12.03.2021 року, визначається отримувач 1 (одного) автомобіля Porsche Macan.

 

Крім того, за результатами випадкової вибірки при кожному визначенні Переможців будуть визначені 20 (двадцять) Учасників Акції на випадок, якщо Переможці відмовляться або втратять право отримати Подарунки (надалі також «Резервні переможці»).

 

4.10. За результатами визначення Переможців Акції складається протокол. Зазначений протокол складається Організатором у письмовій формі, підписується уповноваженими представниками Організатора та посвідчується нотаріально.

4.11. Трансляція визначення Переможців буде відбуватися на офіційній сторінці ТОВ «АТБ-Маркет» у соціальній мережі Facebook. Опублікування результатів Акції здійснюється не пізніше 31.03.2021 року на Сайті.

 

5. Подарунки Акції та порядок їх отримання.

5.1. «Подарунки Акції» (надалі – «Подарунки):

5.1.1. Електронний сертифікат на знижку у розмірі 500 (п’ятсот) гривень на купівлю ювелірних виробів на сайті Gold.ua – 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) штук. Сертифікат діє на купівлю ювелірних виробів на суму від 2 500 грн.

5.1.2. Електронний сертифікат на знижку у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень на купівлю ювелірних виробів на сайті Gold.ua – 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) штук. Сертифікат діє на купівлю ювелірних виробів на суму від 4 500 грн.

УВАГА! Під сертифікатами маються на увазі промокоди в електронному вигляді, які дають право на отримання знижки при купівлі ювелірних виробів на сайті Gold.ua. Сертифікатами можна скористатися до 31.08.2021 року. Знижки за сертифікатами не сумуються. Правила використання сертифікатів визначені на сайті Gold.ua.

5.1.3. Золотий кулон з діамантом – 100 (сто) штук.

5.1.4. Золоте кольє з діамантами – 10 (десять) штук.

5.1.5. Автомобіль Renault Sandero Stepway – 24 (двадцять чотири) штуки.

5.1.6. Головний подарунок: Автомобіль Porsche Macan– 1 (одна) штука.

Комплектація автомобілів визначається Організатором та Партнерами Акції.

Організатор Акції придбає Подарунки Акції, використовуючи кошти, залучені від Партнерів Акції.

Подарунки можуть бути з брендингом Акції, наявність, колір та розмір якого визначає Організатор Акції.

5.2. Кількість Подарунків Акції є обмеженою та становить кількість, визначену в п. 5.1 цих Правил. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, визначених даними Правилами.

5.3. Зовнішній вигляд Подарунків Акції (колір, розмір, тощо) може відрізнятися від зображень у рекламно-інформаційних матеріалах. Відповідальність за якість товарів, що надаються як Подарунки, несуть їх виробники або постачальники.

5.4. УВАГА! Подарунок Акції є доходом Учасника / Переможця, отримання Учасником / Переможцем Подарунку може вплинути на можливість та умови реалізації Учасником / Переможцем його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством України, підлягає декларуванню.

Організатор компенсує Переможцям суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості автомобілів шляхом дарування грошових коштів, про що укладаються відповідні договори дарування, які посвідчуються нотаріально.

Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості Подарунків та подарованих сум грошових коштів – ПДФО та військового збору, здійснюються відповідно до чинного законодавства України Організатором Акції.

Будь-які інші податки, збори та витрати на реєстрацію автомобілів, в тому числі транспортний податок, оплачуються Переможцями самостійно.

5.5. Можливість отримати Подарунки отримують виключно ті Учасники Акції, котрі повністю та належним чином виконали умови Правил.

УВАГА! Для отримання Подарунку Акції Переможцю необхідно зберегти оригінал Чеку до моменту вручення Подарунку.

5.6. Визначення Переможців Акції, які отримують право одержати Подарунки, здійснюється відповідно до розділу 4 цих Правил.

5.7. Подарунки, визначені п. 5.1.1 та п. 5.1.2 цих Правил надаються Учасникам у вигляді промокоду, посилання на завантаження якого буде знаходитися у особистому кабінеті Учасника. Учасники повинні скачати промокод за посиланням до 31.03.2021 року включно.

5.8. Протягом 72 (сімдесяти двох) годин з дати визначення Переможців Організатор зв’язується з Учасниками, які набули права на отримання Подарунків, визначених п. 5.1.3-5.1.6 цих Правил, шляхом телефонування на номер телефону, який був зазначений Учасником при реєстрації на Сайті, для з’ясування інформації, що необхідна для отримання Подарунку Учасником.

5.9. Для отримання Подарунків, визначених у п. 5.1.3-5.1.6 цих Правил, Учасник протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту отримання повідомлення про визначення Переможцем повинен надати Організатору Акції скановані копії нижчевказаних документів на електронну адресу info@atb.promo:

 • Копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки обов’язково, 3,4,5,6 сторінки – за потреби та сторінка з даними про останню реєстрацію), або копію ID-картки громадянина України;
 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку або сторінку з паспорта громадянина України про відмову від присвоєння ідентифікаційного номера платника податку;
 • Копію Чека, що відповідає умовам цих Правил. Оригінал Чека за запитом Організатора Переможець має надіслати за власний рахунок протягом 48 (сорока восьми) годин після отримання відповідного запиту на адресу Організатора 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, б.23/8, за допомогою кур’єрської служби
 • Для отримання Подарунків, визначеного п. 5.1.3 та 5.1.4 цих Правил, – номер відділення Нової пошти, на яке необхідно доставити Подарунок.

5.10. Якщо за результатами 5 (п’яти) спроб протягом 72 (сімдесяти двох) годин з дати визначення Переможців Організатору не вдалося зв’язатися з відповідним Учасником за номером телефону, який був зареєстрований на Сайті, або Учасник протягом 48 (сорока восьми) годин після отримання відповідного запиту не надав відповідні інформацію або документи, зазначені в п. 5.9. цих Правил, то вважається, що такий Учасник Акції втратив право на одержання Подарунку, і Організатор має право визначити Переможцем першого Учасника зі списку 25 (двадцяти п’яти) Резервних переможців Акції, який сформований на випадок відмови Переможця від отримання Подарунку або втрати Переможцем права на отримання Подарунку. У випадку, якщо першого зі списку Учасника з будь-яких причин неможливо буде визнати Переможцем, то Організатор визнає Переможцем наступного Учасника Акції з вищезазначеного списку і так далі.

5.11. Якщо Переможець з причин, не залежних від Організатора, не має можливості одержати Подарунок, то такий Переможець не має права на отримання будь-якої іншої компенсації.

5.12. Один Учасник Акції може отримати лише один Подарунок кожного виду протягом всього Періоду проведення Акції незалежно від кількості Кодів, які будуть визначені відповідно до цих Правил переможними та дадуть такому Учаснику право на отримання Подарунку.

5.13. Організатор забезпечує вручення Подарунків Переможцям у період з 01.03.2021 року по 31.03.2021 року включно після отримання інформації та документів від Переможців відповідно до цих Правил та підтвердження їх достовірності.

5.14. Подарунки, визначені п. 5.1.3 та п. 5.1.4 цих Правил, доставляються на відділення Нової пошти, погоджене з відповідним Переможцем. Точна дата і місце вручення Подарунків, визначених у п. 5.1.5 та 5.1.6 цих Правил, повідомляється Переможцям окремо, Переможці зобов’язані з’явитися в погоджені з ними дату і місце вручення Подарунків та підписати документи, необхідні для отримання Подарунків. Вручення Подарунку відбувається виключно за особистої присутності Переможця в порядку, передбаченому даними Правилами та чинним законодавством України. Передача права отримання на отримання Подарунку третій особі не допускається. Всі витрати, пов’язані з проїздом Переможця до місця вручення Подарунку (включаючи проживання, харчування, інші витрати), здійснюються за рахунок Переможця та не компенсуються Організатором Акції.

5.15. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Переможцем Подарунку. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок. Організатор має повне право відмовити в отриманні Подарунку у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами і чинним законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та чинного законодавства України, а також при обґрунтованій підозрі такого Учасника у шахрайських діях (некоректна інформація, зазначена при реєстрації на Сайті Акції, несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання Правил Акції тощо).

5.16. Право власності на Подарунок Акції переходить до відповідного Переможця Акції з моменту отримання такого Подарунку Акції відповідно до умов цих Правил.

5.17. Заміна Подарунків будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Подарунків, зазначених у цих Правилах.

5.18. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунків, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.

5.19. У випадку, якщо Учасник Акції з будь-яких причин не може отримати Подарунок Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

5.20. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунок Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

 

6. Обмеження

6.1. Організатор, Партнери Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо прав на отримання Подарунків. Організатор, Партнери Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Подарунків. Організатор, Партнери Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції спільно з Партнерами і таке рішення оскарженню не підлягає.

6.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу / будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Акції.

6.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів).

6.4. У випадку наявності у Організатора / Партнерів Акції підозри на шахрайство у діях Учасника Акції/Переможця, Організатор має право виключити Учасника з Визначення Переможців без попереднього інформування та пояснення причин такого виключення.

 

7. Персональні дані

7.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує свою згоду на обробку, зберігання, транскордонну передачу персональних даних, наданих фотозображень, та використання наданої ним персональної та будь-якої іншої інформації Організатором і Партнерами Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема Закону України «Про захист персональних даних»), надає право на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього для оголошення результатів на Сайті Акції з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (і його імені та фотографії також) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, мережі Інтернет, інтерв'ю в ЗМІ у разі отримання Подарунків Акції, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, й таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Партнерами Акції. Надання такої згоди також розглядається відповідно до положень статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

7.3. Відкликати Згоду на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних можна шляхом направлення на електронну адресу feedback@atb.promo заяву про відкликання. Відкликання Згоди на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних автоматично виключає Учасника з Акції.

7.4. Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує, що він є ознайомленим з правами його, як суб`єкта персональних даних, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7.5. Володільцем всіх переданих Учасниками Акції персональних даних Учасників Акції є Організатор Акції. Організатор Акції зберігає персональні дані Учасників Акції протягом Періоду проведення Акції та 1 (одного) місяця після її закінчення, за винятком персональних даних Переможців Акції, які зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

 

8. Технічні умови

8.1. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

8.2. Організатор та Партнери, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності за будь-які технічні збої в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли за незалежних від Організатора / Партнерів обставин.

 

9. Додаткові умови:

9.2. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Офіційними правилами та зобов’язуються їх виконувати.

9.3. Організатор, Партнери, а також залучені до проведення Акції треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, Партнерів, а також залучених третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.

9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор та Партнери Акції залишають за собою. Таке рішення базується на чинному законодавстві України, є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.5. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

 

10. Перелік Товарів партнерів:

Тогівельна марка товарів

Назва товару

Persil

Засіб миюч. синт. порошк. 400 г Persil Color Expert універсальний автомат к/уп

Засіб миюч. синт. порошк. 1,5 кг Persil Color Expert універсальний м/уп

Засіб миюч. синт. порошк. 2,4 кг Persil Color універсальний автомат м/уп

Засіб миюч. синт. порошк. 4,5 кг Persil Color Перлини свіжості від Silan універсальний автомат м/уп

Зaсіб миючий синтетичний 14 шт Persil Duo-caps рідкий в розчинних кaпсулaх в aссортименті п/уп

Засіб миючий синтетичний 11 шт Persil Discs рідкий в розчинних капсулах універсальний п/уп

Засіб миючий синтетичний 1 л Persil Color-Gel універсальний рідкий п/флакон

Perwoll

Засіб миюч.рідкий 900 мл Perwoll Color для прання кольорових речей п/флакон

Засіб миюч.рідкий 900 мл Perwoll Black п/флакон

Bref

Засіб для чищення унітазу 50 г Bref Blue Activ в асортименті блістер

Засіб для чищення унітазу 3х50 г Bref Сила Актив в асортименті блістер

Orbit

Жувальна гумка 14 г Wrigley's Орбіт Winterfresh м/уп

Жувальна гумка 14 г Wrigley's Orbit Bubblemint м/уп

Snickers

Батончик SNICKERS Super +1, вкритий молочним шоколадом 112,5 г

Батончик SNICKERS (STD) 50г

Bounty

Батончик BOUNTY Trio 85г

батончик BOUNTY (STD) 57г

M&M

Драже 90 г M&M з арахісом м/уп

Norven

N 210г Філе-шматок сьомги сл/с АТБ на шкурі під вак

N 240г Філе-шматок форелі сл/с на шкурі під вак

N 250 Оселедець філе в олії (термоформа)

N 850 Оселедець с/с з/г потр (термоформа)

N 300 Оселедець в олії 0,300

Філе мінтая фасування п/е АТБ

Пресерви рибні оселедець в олії 210 гр ТМ Norven

Пресерви рибні оселедець в олії 460 гр ТМ Norven

Мідіїї у розсолі 170 гр ТМ Norven

Горбуша с/м стейк п/е

Richard

Чай (25 ф/п х 2г) Richard Royal Pleasure чорний байховий ароматизований к/уп

Чай (25 ф/п х 2г) Richard Royal Aristocrat чорний байховий к/уп

Оліс

Майонез Оліс  "Столовий 67% жиру 560 г"д/пак зі штуцером

Майонез Оліс "Чудовий 50% жиру 300 г"д/пак зі штуцером

Майонезний соус Оліс "Екстра 40% жиру 560 г"д/пак зі штуцером

НБТ

Майонез «НБТ»  "Столовий 67% жиру 560г" д/пак 

Майонезний соус «НБТ»  "Легкий 40% жиру 560г" д/пак

Майонез 350 г НБТ Провансаль Столовий 67% ф/пак

Gusto

Соус 180 г Gusto Часниковий 30% д/пак

Соус 180 г Gusto Карбонара д/пак

Huggies

Підгузники 40 шт Huggies Elite Soft (3) 5-9 кг дитячі м/уп

Підгузники 33 шт Huggies Elite Soft (4) 8-14 кг дитячі м/уп

Хрустteam

Сухарики зі смаком королівського краба серії 60 г торговельної марки "Хрусteam Багет"

Сухарики зі смаком буженини та французької гірчиці 60 г торговельної марки "Хрусteam Багет"

Сухарики зі смаком сметани та зелені торговельної марки "Хрусteam Багет" 100 г

Сухарики 110 г Хрусteam Стейк BBQ м/уп

Сухарики 60 г Хрусteam зі смаком телятини в соусі теріяки м/уп

Сухарики зі смаком "Чотири сири" торговельної марки "Хрусteam Багет" 100 г

Lay’s

Чіпси картопляні зі смаком білих грибів та сметани 133 г торговельної марки "Lay's"

Чіпси картопляні зі смаком крабу 133 г торговельної марки "Lay's"

Чипси картопляні зі смаком сиру чеддер та цибулі торговельної марки "Lay's" 120 г

Чіпси картопляні рифлені зі смаком сметани та цибулі торговельної марки "Lay's" 71 г

Чіпси картопляні зі смаком сметани та зелені торговельної марки "Lay's" 200 г

Чіпси картопляні рифлені зі смаком корольвського сиру торговельної марки "Lay's" 133 г

Чіпси картопляні зі смаком реберець гриль торговельної марки "Lay's" 133 г

Pepsi

Напій "Pepsi" безалкогольний сильногазований 0,33л з/б

Напій "Pepsi" безалкогольний сильногазований 0,5л ПЕТ

Напій "Pepsi" Манго безалкогольний сильногазований 0,5 л ПЕТ

Напій "Pepsi", безалкогольний сильногазований 1,5л ПЕТ

Напій "Pepsi", безалкогольний сильногазований 2л ПЕТ

Напій "Pepsi" Макс безалкогольний сильногазований 2 л ПЕТ

Напій "Pepsi" Манго безалкогольний сильногазований 2 л ПЕТ

Нaпій 1 л Pepsi ПЕТ

Нaпій 1,5 л Pepsi BLACK бeзaлкoгoльний сильнoгaзoвaний ПЕТ

Sandora

Сік 0,5 Sandora  Апельсиновий тетра-пак

Нектар 0,5 л "Sandora" Мультивітамін тетра-пак

Нектар Ананасовий "Sandora" 0,95 л тетра-пак

Сік  Sandora 0,95 " Апельсиновий  тетра-пак

Нектар"Sandora" 0,95 л Вишня  тетра-пак

Банановий нектар "Sandora" 0,95 л тетра-пак

Нектар "Sandora" 0,95 л Гранат тетра-пак

Нектар "Sandora" 0,95 л Лимон  тетра-пак

Нектар  "Sandora" 0,95 л Манго тетра-пак

Нектар "Sandora" 0,95 л Мультивітамін тетра-пак

Сік "Sandora" 0,95 л Овочевий сік з м'якоттю тетра-пак

Напій соковий Sandora" 0,95 л Сицилійський червоний апельсин тетра-пак

Сік Sandora 0,95 л Томатний з сіллю  тетра-пак

Нектар Sandora 0,95 Чорна смородина тетра-пак

Сік Sandora" 0,95 л Яблучний тетра-пак

Агуша

Напій кисломолочний з пробіотичними мікроорганізмами "Білакт" 2.5 % жиру для харчування дітей віком від 8-ми місяців торговельної марки "Агуша" 200г

Сирок 3,9% жиру з наповнювачем фруктовим "Полуниця-банан-меліса" для харчування дітей віком від 8-ми місяців 100 г торговельної марки "Агуша"

Дитяче харчування сир "Агуша" з абрикосом та морквою 3,9% 100 г ванночка

Дитяче харчування сир "Агуша" з бананом та яблуком 3,9% 100 г ванночка

Дитяче харчування сир "Агуша" класичний 4,5% 100г

Сирок 3,9% жиру "ІМУНІТІ" з наповнювачем фруктовим "Малина-чорна смородина-шипшина" з вітамінами для харчування дітей від 8-ми місяців торговельної марки "Агуша" 100 г

Дитяче харчування йогурт питний з пробіо-вітамінами "Агуша" полуниця-банан 2,7% 200г

Дитяче харчування йогурт питний з пробіо-вітамінами "Агуша" малина 2,7% 200г пляшка пластик

Дитяче харчування йогурт питний з пробіо-вітамінами "Агуша" персик 2,7% 200г

Йогурт 2,7% жиру "ІМУНІТІ" з наповнювачем фруктовим "Малина-чорна смородина-шипшина" з вітамінами та пребіотиком для харчування дітей від 8-ми місяців торговельної марки "Агуша" 200 г

Грушевий сік для дитячого харчування торговельної марки "Агуша" 0,2 л TBA Slim (ящ 18)

Яблучно-виноградний сік для дитячого харчування торговельної марки "Агуша" 0,2 л TBA Slim (ящ 18)

Яблучний сік для дитячого харчування торговельної марки "Агуша" 0,2 л TBA Slim (ящ 18)

Акція Яблучний сік для дитячого харчування торговельної марки "Агуша" 0,2 л TBA Slim + Яблучно-персиковий сік з м'якоттю для дитячого харчування торговельної марки "Агуша" 0,2 л TBA Slim + Яблучно-шипшиновий сік для дитячого харчування торговельної марки "Агуша" 0,2 л TBA Slim + Яблучно-банановий сік з м'якоттю для дитячого харчування торговельної марки "Агуша" 0,2 л TBA Slim

Акція Яблучний сік для дитячого харчування торговельної марки "Агуша" 4*0,2 л TBA Slim

Пюре 90 г Агуша яблуко-персик д/пак

Пюре 90 г Агуша Яблуко-Банан зі смаком печива д/пак

Пюре 90 г Агуша Яблуко-Ожина-Малина д/пак

Чудо

Сирок збитий 5% жиру з наповнювачем фруктовим "Персик" торговельної марки "Чудо" 100г ванночка

Сирок збитий 5% жиру з наповнювачем фруктовим "Полуниця" торговельної марки "Чудо" 100г ванночка

Сирок збитий 5,0% жиру з наповнювачем фруктовим "Персик" торговельної марки "Чудо" 230 г моностанкан

Сирок збитий 5,0% жиру з наповнювачем фруктовим "Полуниця" торговельної марки "Чудо" 230 г моностанкан

Дашенька

Сиркова маса Дашенька 'Смачненька' <родзинки в глазурi> 8% 0,180кг моностакан

Машенька

Десерт сирковий 165 г Смачненький Машенька Вершковий з какао 5% п/стакан

Десерт сирковий 165 г Смачненький Машенька Крем вершковий 5% п/стакан

Десерт сирковий 165 г Смачненький Машенька Вершковий з наповнювачем Згущене молоко 5% п/стакан

Десерт сирковий, крем вершковий "Машенька" 5,0% жиру 0,130 кг торговельної марки "Смачненька"

Десерт сирковий Машенька 'Смачненька' 5% 0,140кг моностакан+топпер <шоколадні кульки>15г

Йогурт десертний 5,0% жиру з наповнювачем "Іриска" ТМ "Машенька" 0,270кг, моностакан

Йогурт десертний 5,0% жиру з наповнювачем "Зі смаком "Вівсяного печива" ТМ "Машенька" 0,270кг, моностакан

Слов’яночка

Сирок солодкий "Дитячий" зі смаком ванілі 15% жиру торговельної марки "Слов'яночка" 0,120кг моностакан

Ряжанка 'Слов'яночка' 4% 0,870кг пляшка ПЕТ

Mirinda

Нaпій 2 л Mirinda Апельсин бeзaлкoгoльний сильнoгaзoвaний ПЕТ

Нaпій 1 л Mirinda Апельсин бeзaлкoгoльний сильнoгaзoвaний ПЕТ

7Up

Нaпій 2 л 7 Up Лимон и лайм бeзaлкoгoльний сильнoгaзoвaний ПЕТ

Evervess

Нaпій 0,5 л Evervess бeзaлкoгoльний сильнoгaзoвaний ПЕТ